HOSPITAL MESRA BUKIT PADANG

PROFAIL HOSPITAL

 

Home > Profail Hospital > Visi, Misi & Objektif

 

 

Visi Hospital

 

Pusat kecemerlangan dalam memberi Perkhidmatan Psikiatri dan Kesihatan Mental yang komprenhensif dan berkualiti.

Misi Hospital

 

Merealisasikan dan berusaha bersama-sama dengan:-

 

Memastikan sistem perkhidmatan yang berkualiti dan selamat:

- cekap, tidak membebankan, disesuaikan dengan persekitaran

- inovatif, mengutamakan pencapaian, latihan modal insan yang berterusan

 

Berteraskan nilai-nilai:

- intergriti, berdedikasi, dinamik

- sedia membantu, akauntibiliti, kredibiliti

 

Menekankan sifat-sifat:

- MESRA pelanggan, penyayang, profesionalisma dan Kerja Berpasukan

- Sifat hormat menghormati sesama insan dan penglibatan masyarakat

Objektif Hospital

 

- Bertindak sebagai pusat rujukan Perkhidmatan Psikiatri di Negeri Sabah.

 

- Membantu menyelaras perancangan, pemantauan dan memperbaiki sistem dan tatacara perkhidmatan penjagaan Psikiatri.

 

- Menyediakan perkhidmatan Kesihatan Mental yang cemerlang

 

- Mengintegrasikan perkhidmatan penjaggan Psikiatri di peringkat Pencegahan dan Rawatan.

 

- Meningkatkan kefahaman, kesedaran dan penyertaan anggota, pelanggan dan masyarakat melalui progaram-program Promosi Kesihatan.

 

- Menyediakan program latihamal kepada anggota, pelanggan dan masyarakat bagi memperolehi pengalaman dan kemahiran dan Perawatan Psikiatri.

 

- Menjana peningkatan pengetahuan dan kemahiran terkini melalui latihan dan pendidikan berterusan.

 

Dasar Kualiti

 

Kami yakin usaha-usaha dan komitmen kami ke arah penambahbaikan yang berterusan dalam perkhidmatan akan menjamin kejayaan dan kecemerlangan organisasi kami. Ianya dicapai melalui:

 

- Perkhidmatan yang mengutamakan dan memenuhi kehendak pelanggan .

 

- Perkhidmatan yang memenuhi kehendak "Stake Holder".

 

- Perkhidmatan yang menepati piawaian yang ditetapkan.

 

- Pengamalan budaya korporat Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Professionalisme, Khidmat Penyayang dan Kerja Berpasukan.

 

- Penekanan kepada Inovasi.

 

- Penggalakkan promosi kesihatan dengan penglibatan individu dan komuniti.

 

Pautan Agensi-Agensi dan Perkhidmatan Online  Kerajaan Malaysia

Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Mesra Bukit Padang adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Hospital Mesra Bukit Padang.

 

Hakcipta Terpelihara © 2015 Hospital Mesra Bukit Padang